ESTIMULACIÓ COGNITIVA

Un programa d'estimulació cognitiva que inclou taller de reminiscències, exercicis per treballar les diferents àrees cognitives superiors (atenció, percepció, càlcul, llenguatge, funcions executives, entre d'altres), exercicis orientats a les AIVD (organització de tasques, planificació de compres, ús de diners,...) i a les ABVD (higiene, cura personal, vestir,...), estimulació amb la música de les seves vides, taller de conversa i actualitat, orientació a la realitat i jocs. 

Per poder treballar d'una manera òptima, els grups són reduïts (màxim 5 persones) i estructurats en dos nivells, segons la capacitat cognitiva de cada persona. Es fa necessària així, una primera avaluació per poder conèixer l'estat cognitiu dels participants i poder incloure'ls en el grup adequat, amb uns objectius específics per cada grup. Aquesta avaluació inicial i bàsica no té cap cost.

També ofereixo la possibilitat de fer les sessions d'estimulació de manera individual. Per a persones en fases més avançades de la malaltia ja que permet una atenció més acurada i una millor supervisió. Sessions individuals que es poden fer al centre o a domicili (a Roses i rodalies).


PER MANTENIR EL FUNCIONAMENT COGNITIU, POTENCIAR L'AUTONOMIA I MILLORAR LA QUALITAT DE VIDA!

SEMPRE ATENENT LES NECESSITATS PSICOLÒGIQUES I EMOCIONALS DE LA PERSONA!TALLER DE MEMÒRIA

Ajuda a millorar el record, ensenya els mecanismes de la memòria i els factors que influeixen en el seu funcionament. A més, el taller ofereix recursos que ajuden a millorar la retenció i la capacitat evocativa. 

És una manera positiva d'ocupar el temps lliure. Un espai on les persones participants troben un lloc per aprendre, per conversar, per relacionar-se i conèixer-se i compartir experiències.

Està enfocat a persones cognitivament sanes. S'obre a totes les persones adultes, encara que siguin menors de 60 anys, ja que es pot començar a treballar i a estimular sempre que es vulgui i així iniciar aviat la prevenció. 

PER PREVENIR EL DETERIORAMENT I ESTAR ACTIUS!

AVALUACIONS COGNITIVES COMPLETES

Amb l'administració d'una sèrie de tests de cribatge que aporten informació de totes les àrees que cal avaluar. 

Inclou una entrevista amb profunditat amb la família.

Un cop finalitzada l'avaluació, elaboro un informe on recullo i analitzo tots els resultats i us l'entrego per tal de que, en cas de que la persona avaluada necessiti un diagnòstic, el pugui traslladar a neurologia, neuropsicologia o geriatria. 

GRUP DE SUPORT A CUIDADORES I CUIDADORS NO PROFESSIONALS

El moment en el que reps el diagnòstic de malaltia d'alzheimer o d'una altra malaltia neurodegenerativa d'un familiar o d'una persona estimada, és un moment difícil, de dubtes, de pors,...I genera un gran impacte. La família es converteix en un dels eixos principals i fa que tingueu la necessitat d'estar acompanyats i sentir-vos escoltats.

El grup de suport és un espai per a vosaltres, familiars i cuidadores i cuidadors de persones amb dependència. Amb la finalitat de millorar la vostra qualitat de vida i la de les persones estimades de les que en teniu cura.

L'objectiu és reduir l'impacte negatiu d'aquesta cura que, moltes vegades, podeu experimentar.

Es tracta d'un recurs que promou el suport emocional i la relació entre les persones cuidadores que comparteixen una mateixa problemàtica, generant vincles de recolzament i ajuda mútua.

Us ofereixo estratègies perquè gestioneu favorablement necessitats i conflictes i així eviteu l'esgotament. I, també, us dono la informació necessària sobre la malaltia, creant així el vostre espai psicoeducatiu i de gestió de les emocions.

CUIDA'T PER PODER CUIDAR!


Espai Atenea. Roses, 2021
Creado con Webnode
¡Crea tu página web gratis!