Sóc la Marta, llicenciada en Psicologia per la Universitat de Girona.

M'he especialitzat en l'àmbit de les demències amb el curs d'especialització "Demències i altres afectacions neurodegeneratives". UOC.

Tinc una experiència de 10 anys en avaluacions cognitives, estimulació cognitiva, acompanyament i suport emocional en l'àmbit de la gent més gran.    

I una experiència de 13 anys en sessions de reforç escolar i reeducacions.

METODOLOGIA

Treballo amb activitats de paper i llapis i activitats orals. Però sobretot, les activitats d'estimulació cognitiva que més predominen en les sessions, són les activitats manipulatives. 

El meu mètode de treball està basat en el model d'atenció centrat en la persona (MACP). On es prioritza a la persona, respectant-la, fomentant el seu benestar i qualitat de vida, recolzant els seus projectes de vida i respectant la seva dignitat i els seus drets.

Partint del MACP, la metodologia que faig servir per a l'estimulació significativa de les capacitats i habilitats de la persona, és una METODOLOGIA INNOVADORA en aquest sector, que ha donat molts bons resultats, inclús en demències avançades, i s'està implantant cada vegada més. 

Contacta'm i t'explico de què tracta!