Sóc la Marta, psicòloga general sanitària.

M'he especialitzat en l'àmbit de les demències amb el curs d'especialització "Demències i altres afectacions neurodegeneratives". UOC.

Tinc una experiència de 14 anys en avaluacions cognitives, estimulació cognitiva, acompanyament i suport emocional en l'àmbit de la gent més gran.   


Programa per atendre de manera global a la persona amb demència o amb inici de deteriorament.


Enfocat a la persona i a les seves necessitats. Al seu benestar i a la seva qualitat de vida. Al manteniment de les capacitats preservades. 


I enfocat al seu entorn més proper. Perquè la persona cuidadora tingui un suport, una guia, un espai de recolzament i de comprensió i pugui establir relacions d'ajuda mútua amb altres persones cuidadores.

METODOLOGIA

Treballo amb activitats de paper i llapis i activitats orals. Però sobretot, les activitats d'estimulació cognitiva que més predominen en les sessions, són les activitats manipulatives. 

El meu mètode de treball està basat en el model d'atenció centrat en la persona (MACP). On es prioritza a la persona, respectant-la, fomentant el seu benestar i qualitat de vida, recolzant els seus projectes de vida i respectant la seva dignitat i els seus drets.

Partint del MACP, la metodologia que faig servir per a l'estimulació significativa de les capacitats i habilitats de la persona, és una METODOLOGIA INNOVADORA en aquest sector, que ha donat molts bons resultats, inclús en demències avançades, i s'està implantant cada vegada més. 


Activitats que estimulen totes les àrees cognitives: memòria, llenguatge, orientació, funcions executives, ... Adaptades a cada persona i amb diferents formats per fomentar la motivació, la creativitat i que ho prenguin com un repte!

AQUÍ, PERSONES DEL CLUB, PERSONES QUE HAN TRIAT CUIDAR-SE!! QUE HAN TRIAT PREVENCIÓ!!!

¡Crea tu página web gratis!